ארכיון עבור אם תרצו

המאבק המזרחי בין שיוויוניות לבדלנות -פרוד לשם פרוד

Posted in כללי with tags , , , , , , , , , , , , , on 3 בנובמבר 2010 by Admin
26/09
המאבק המזרחי בין שיוויוניות לבדלנות -פרוד לשם פרוד
 
המאבק המזרחי בין שיוויוניות לבדלנות -פרוד לשם פרוד

התורה הציונית אשכנזית ששמה לה כמטרה לכבוש ארץ לא לה למען אותם "יהודים" בארופה מצפונה לדנובה "יהודים" שמרביתם אין להם כל קשר לאותם יהודים של בית שני צאצאי אברהם אבינו. אותה ציונות אשכנזית אימצה את הצורך לאכלס בתוכה את היהודים המזרחיים שהיו אמנם מיעוט אך מיעוט משולב במזרח התיכון בו הציונות ראתה כח אדם שישרת אותה למטרותיה.

ראשית המאבק הספרדומזרחי ימיו כראשית הציונות בין הישוב "הישן" בהנהגה ספרדית לבין העליות הציוניות של חובבי ציון ובין העולים התימנים הראשונים שעברו מתימן לציון עקב המניפולציות של בוא המשיח ועם קום המדינה המאבק במעברות נגד האפליות בכל התחומים הכלכליים חברתיים שפילגו את החברה היהודית בין העולים האשכנזים מארופה לבין אלו "שבאו מהמערות" עד למאבקים המאורגנים יותר של ואדי סאליב והפנתרים השחורים כמאה שנות מאבק שהצטיינו בדרישות לגיטימיות ליחס שיוויוני בהקצאות משאבים והזכות לקיום אנושי הולם ויש לציין שהמאבקים ניכשלו מבחינה זו.

כשלון המאבקים נובע מכך שהתעלמו מעובדות יסוד שבמהות הציונות האשכנזית הנובעות מכך שמטרתה היא יצירת "יהודי חדש" ארופאי אשכנזי שישלוט בחברה ובמדינה על פי עקרונות "ההגמוניה הפועלית/אשכנזית" כפי שעוצבו ע'י ראשי המפלגות האשכנזיות מימין ומשמאל/סמול. כלומר מאבק לא רלוונטי לשיוויוניות כאשר למעשה יש רק צד אחד הדורש זאת ובצד השני קולקטיב מאוחד בסולידריות מוצקה המוכן לצאת למלחמה נגד כל סיכוי שהמאבק
לשיוויוניות יתן פרי. המאבק לשיוויוניות היה בעל ערך בתקופה בה עדיין שכנו מאות אלפים במעברות ובשכונות עוני ומצוקה בחיי ניוון ומחסור במשאבים לשם ניהול חיי יום יום ופיתוח חשיבה הולמת את המצב ואכן המאבק לשיוויוניות חילץ חלק מהמועקות אך לא הביא לאותו מצב שיוויוני בכל תחומי החיים אלא לתיקונים קוסמטיים במצב.

כל זה כיוון שהאשכנזים ששלטו במדינה הציונית מטרתם הראשונית בתחום זה היא שימור הפערים ואי מתן ייצוג פוליטי אמיתי למזרחים כדי לשמר את אופייה האשכנזי/ארופאי של המדינה תוך בניית מבנה מעמדי/תרבותי המבוסס על עקרון עליונות אותו אדם לבן שייבאו ממרכז ארופה.

לכן המסקנה גם במבחן הכוונה וגם במבחן התוצאה היא שחלום השווא של אחדות כלל יהודית על בסיס הדת המשותפת מול כל אלו שאינם בני דת זו הוא מיקסם שווא שעלה לעם ישראל הספרדומזרחי ב 120 שנות סבל שהביאו לאבדן זהותו והטמעתו בתוך מיתוסים שיקריים של כור היתוך ואחדות לאומית מזוייפת .

האינטרס של עם ישראל הספרדומזרחי הוא להפרד אידאולוגית ולאומית מתורת השקר האשכנזו ציונית ולעצב את זהותו הלאומית כהמשכיות היסטורית לחייו של העם כחלק אינטגראלי של העולם הערבי /איסלאמי תוך היחלצות מהמילכוד של מאבקים נקודתיים סיזיפיים לשיוויוניות מדומה וחסרת סיכוי.